Gör som du säger

Nu sitter jag här med massa tankar igen....
Jag tänker ofta på hur vi vuxna beter oss ibland. Det här med relationer alltså. Vi lär barn i tidig ålder hur man ska
vara mot andra. Vi lär dessa små kottar att "klappa fint" på kompisen när de drar i håret, vi lär dem att vänta på sin tur, att dela med sig av det man har. Vi lär dessa små redan på förskolan hur man pratar med varandra, att man säger snälla ord, att man lyssnar på den andra. Vi lär dessa barn så mycket. Ändå sitter jag här och undrar hur vi faktiskt beter oss. Ofta säger vi en sak till andra och handlar helt tvärtom. Vi kan sitta en kväll och ge råd till våra vänner om relationer och handlingar, och kvällen efter gör vi något helt annat. Varför? Är det så svårt att 'walk the talk'? Vi säger ofta "vi är bara människor. Vi felar. Vi gör misstag..." Ja. Det stämmer, eftersom vi är operfekta. Men det ger oss inte rätt att bete oss hurdan vi vill. Bara för att vi har den kunskapen om oss kan vi inte bete oss som shitty people och komma med ursäkter som "jag är bara mänsklig".
 
Äg dina handlingar. Ditt beteende beror inte på någon annan. Endast DU bestämmer hur du ska behandla andra och hur du ska agera. Ta ägandeskap över dina egna handlingar, kom inte med ursäkter. 
 
Vet du vad som är attraktivt? En människa som känner sig själv och tar ansvar för sig själv. En människa som håller det den säger. En sådan person går att lita på. Det är attraktivt.

Det sägs att barn gör som vi gör, inte som vi säger. Kanske att vi borde tänka mer på hur vi faktiskt handlar. Att inte bara snacka om hur vi människor bör vara, utan att faktiskt göra det vi säger. Jag ska i alla fall göra allt i min kraft för att handla efter mina egna råd. Att ta ägandeskap över mina handlingar, och vara vännen som någon verkligen behöver, och kan lita på. Därför att jag vill vara den bästa versionen av mig.
Hur vill du vara?
 

RSS 2.0